Banka Qendrore e Kosovës
Teknik (mirëmbajtës i objektit)
Shpërndaje
	 	 

Pozita: Teknik (mirëmbajtës i objektit)

Departamenti i Administratës

Divizioni i Shërbimeve Administrative dhe Transportit

I raporton: Udhëheqësit të Divizionit të shërbimeve administrative dhe transportit

Grada: 10

Përmbledhja e Detyrave dhe Përgjegjësive:

 • Kujdeset për mirëmbajtjen e përgjithshme të ndërtesës në hapësirat e brendshme si dhe ato të jashtme;
 • Riparon, mirëmban dhe instalon elemente të sistemit elektrik, hidro sistemit, ngrohjes qendrore, inventarit dhe pajisjeve të tjera;
 • Kujdeset për mbajtjen e kontakteve me autoritetet/kompanitë e specializuara teknike në rast të intervenimeve dhe asiston me rastin e riparimeve;
 • Kujdeset për të lëshuar në punë dhe ndërprerë sistemet e ngrohjes qendrore, ftohjes/klimave, gjeneratorët elektrik, ashensorët dhe pajisje tjera sipas nevojës;
 • Mban evidencë rreth servisimit të pajisjeve (gjeneratorë, ashensorë, çiler ftohës, etj.) si dhe furnizimit me derivateve te naftës te cilat janë te deponuara ne rezervuarët e këtyre pajisjeve;
 • Përgatit specifikimet teknike për furnizim me produkte dhe materiale të nevojshme për mirëmbajtje të objektit;
 • Kujdeset për mirëmbajtjen e hapësirës së jashtme – oborrit, kopshtit, etj.;
 • Kryen edhe punë te tjera sipas nevojës dhe kërkesës që vjen nga mbikëqyrësi direkt.

Kriteret dhe kualifikimet:

 • Të posedoj diplomë të shkollës se mesme – drejtimi teknik (ndërtimtari, makineri, elektro, hidro) ose të ngjashme;
 • Të posedoj përvojë pune profesionale së paku 3 vite;
 • Aftësi për leximin e projekteve, skicave, referencave të produkteve dhe materialeve;
 • Aftësi komunikuese dhe te jetë i gatshëm për punë ne grup;
 • Preferohet aftësi e përdorimi te kompjuterit, së paku te programeve (Word, Excel, Internet) për raportim, etj.

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme:

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;
 • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga organizata kompetente;
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të njohura/nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë;

Procedura e aplikimit:

Formën e aplikacionit mund ta shkarkoni përmes faqes zyrtare www.bqk-kos.org

Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.

 

TAGS: Banka Qendrore e Kosoves, KosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 353
Kategoria Të tjera
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015
for Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC