Banka Qendrore e Kosovës
Zyrtar i Ri i Zyrës Mbështetëse
Shpërndaje
	 	 

Pozita: Zyrtar i Ri Zyrës Mbështetëse

Departamenti: për Planifikim dhe Raportim Financiar

Divizioni: i Kontabilitetit dhe Mbështetjes

I Raporton: Udhëheqësit të Divizioni të Kontabilitetit dhe Mbështetjes

Grada: 7

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

 • Kontrollon dhe verifikon të gjithë transferet dhe pagesat ndërkombëtare dalëse në të dy aplikacionet operative (SWIFT dhe Sistemin bazë kontabël);
 • Përgatit (sipas nevojës) urdhër transferet dhe i finalizon ato në të dy aplikacionet operative (SWIFT dhe Sistemin bazë kontabël);
 • Hapë, mirëmban në sistem llogaritë nostro, në sistemin bazë kontabël;
 • Monitoron kalkulimin dhe likuidimin interesit në llogaritë nostro;
 • Përgatit dokumentacionin e duhur për akrualet, regjistrimet kontabël të korrigjimeve, realizon regjistrimet për korrigjimet e zakonshme, për llogaritë nostro;
 • Kontrollon investimet në tregun e parasë, letrave me vlerë, afatizimet e klientevedhe të ngjashme;
 • Menaxhon normën e këmbimit të valutave të huaja (jo euro) në sistemin kontabël (sipas nevojës);
 • Menaxhon punët lidhur me transferet ndërkombëtare (hyrëse dhe dalëse)
 • Zëvendëson zyrtarin e kontabilitetit në mungesë te tij/saj; dhe
 • Kryen punë tjera sipas kërkesës.

Njohuritë e kërkuara:

 • Diplomë universitare në Kontabilitet, Financa apo Ekonomik;
 • Preferohet te ketë kualifikime profesionale në kontabilitet (si SHKAÇK, ACCA, e të ngjashme);
 • Preferohet të ketë njohuri për aplikacionet e kontabilitetit (bankare), si dhe njohuri në përdorimin e Excel-it, Word-it;

Kërkesa specifike:

 • Kujdes në saktësi, numra dhe analitikë të detajuar
 • Aftësi të mira në komunikim

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme:

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;
 • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga organizata kompetente;
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të njohura/nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë;

Procedura e aplikimit:

Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.

 

TAGS: Banka Qendrore e Kosoves, KosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 343
Kategoria Ekonomi
Skadon 74 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US