Banka Qendrore e Kosovës
Zyrtar i Ri i Zyrës Mbështetëse
Shpërndaje
	 	 

Pozita: Zyrtar i Ri Zyrës Mbështetëse

Departamenti: për Planifikim dhe Raportim Financiar

Divizioni: i Kontabilitetit dhe Mbështetjes

I Raporton: Udhëheqësit të Divizioni të Kontabilitetit dhe Mbështetjes

Grada: 7

Përmbledhje e detyrave dhe përgjegjësive:

 • Kontrollon dhe verifikon të gjithë transferet dhe pagesat ndërkombëtare dalëse në të dy aplikacionet operative (SWIFT dhe Sistemin bazë kontabël);
 • Përgatit (sipas nevojës) urdhër transferet dhe i finalizon ato në të dy aplikacionet operative (SWIFT dhe Sistemin bazë kontabël);
 • Hapë, mirëmban në sistem llogaritë nostro, në sistemin bazë kontabël;
 • Monitoron kalkulimin dhe likuidimin interesit në llogaritë nostro;
 • Përgatit dokumentacionin e duhur për akrualet, regjistrimet kontabël të korrigjimeve, realizon regjistrimet për korrigjimet e zakonshme, për llogaritë nostro;
 • Kontrollon investimet në tregun e parasë, letrave me vlerë, afatizimet e klientevedhe të ngjashme;
 • Menaxhon normën e këmbimit të valutave të huaja (jo euro) në sistemin kontabël (sipas nevojës);
 • Menaxhon punët lidhur me transferet ndërkombëtare (hyrëse dhe dalëse)
 • Zëvendëson zyrtarin e kontabilitetit në mungesë te tij/saj; dhe
 • Kryen punë tjera sipas kërkesës.

Njohuritë e kërkuara:

 • Diplomë universitare në Kontabilitet, Financa apo Ekonomik;
 • Preferohet te ketë kualifikime profesionale në kontabilitet (si SHKAÇK, ACCA, e të ngjashme);
 • Preferohet të ketë njohuri për aplikacionet e kontabilitetit (bankare), si dhe njohuri në përdorimin e Excel-it, Word-it;

Kërkesa specifike:

 • Kujdes në saktësi, numra dhe analitikë të detajuar
 • Aftësi të mira në komunikim

Të gjithë kandidatët duhet të dërgojnë dokumentet e mëposhtme:

 • Formularin zyrtar të BQK-së për aplikim;
 • Letrën përcjellëse (motivuese) ku theksohet interesimi për këtë pozitë;
 • Dëshmi mbi përvojën e punës të lëshuar nga organizata kompetente;
 • Kopjet e diplomave, ndërsa diplomat e fituara jashtë Republikës së Kosovës duhet të jenë të njohura/nostrifikuara zyrtarisht nga ana e MASHT-it;
 • Dëshmi mbi identitetin dhe vendbanimin e përhershëm në Kosovë;

Procedura e aplikimit:

Dokumentacionet e pakompletuara nuk do të merren parasysh.

 

TAGS: Banka Qendrore e Kosoves, KosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 400
Kategoria Ekonomi
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015
for Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC