SOS Fshatrat e Fëmijëve
Koordinator Projekti (M/F)
Shpërndaje
	 	 

KOORDINATOR PROJEKTI
M/F
KONTRATË PËR PERIUDHË TË CAKTUAR
(20 Janar 2019 – Maj 2019 ME ORAR TË PLOTË)
1 pozitë: lokacioni Ferizaj

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE:

 • Përgjegjës për koordinimin e përgjithshëm të projektit/ qendrës;
 • Koordinon dhe monitoron në baza ditore zbatimin e projektit/
  qendrës;
 • Siguron që projekti të zbatohet në përputhje me dokumentacionin e projektit (p.sh. marrëveshja, aktivitetet, afatet kohore të projektit, buxheti i projektit, etj.);
 • Koordinon një ekipë projekti, kontrollon cilësinë e punës së kryer nga ekipi i projektit dhe siguron komunikim të ndërsjelltë midis të gjithë anëtarëve të ekipit të projektit;
 • Përgatit raportin e progresit dhe raportet përfundimtare (si në
  gjuhën angleze ashtu edhe në gjuhën shqipe), në përputhje me
  standardet e brendshme të organizatiës:
 • Siguron që kostot e ngarkuara drejtpërdrejtë në projektin janë në
  përputhje me kushtet e përcaktuara në projekt;
 • Organizon dhe koordinon zbatimin e të gjitha aktiviteteve të
  projektit
 • Krijon partneritete të forta me autoritetet lokale dhe akterë të tjerë
 • Detyra tjera të dhëna nga menaxheri i linjës

KRITERET

 • Diplomë univerzitare në fushën e shkencave sociale (psikologji,
  sociologji, pedagogji, edukim..) ne fushen e ekonomisë, administrim biznesi, menaxhment ose të ngjashme;
 • Minimum 3 vjet përvojë pune në fushën e Menaxhimit të projekteve, duke përfshirë koordinimin, monitorimin dhe vlerësimin;
 • Përvojë shtesë në zbatimin e projektit bashkëfinancuar nga
  donatorë institucionalë, përvojë në punën në një OJQ, e preferuar.
 • Njohuri të mira të gjuhës angleze në të shkruar dhe të
  folur, si dhe aftësi të mira të komunikimit, duke përfshirë
  edhe ato të shkruara dhe verbale;
 • Aftësi të mira të komunikimit ndërpersonal dhe
  kompetencë sociale;
 • Shkathtësi në kryerjen e detyrave në mënyrë
  profesionale dhe kualitative;
 • Fleksibilitet, gadishmëri për punë ekipore dhe
  përkushtim;
 • Posedimi i lejës së vozitjes (Kategoria B);
 • Njohuri shtesë dhe përvojë në mbrojtjen e fëmijëve
  (Mbrojtja e fëmijëve dhe të drejtat e fëmijëve), do të
  konsiderohet përparësi;
 • Identifikim me idenë dhe misionin e SOS Fshatrave të
  Fëmijëve.

NE OFROJMË

 • Një punë interesante me përgjegjësi
 • Një ambient të këndshëm pune
 • Udhëzim dhe mundësi për zhvillim profesional dhe personal

Dokumentacioni i nevojshëm: Aplikacioni (shkarkohet në webfaqen tone: http://www.soskosova.org/.

CV; Letër motivimi; Kopje të Diplomave, Çertifikatave, Referencave, Vërtetimin që nuk jeni nën hetime (vetëm për kandidatët që ftohen në intervistën finale.

Afati I fundit për dorëzim: 14.01.2019 në ora 24:00, përmes email HR.Recruitment@soskosova.org.

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.

Për informata shtesë, ju lutem kontaktoni: Email HR.Recruitment@soskosova.org. dhe Tel: 383 (0) 38 749-887

SOS Fshatrat e Fëmijëve është një organizatë e zhvillimit social joqeveritare dhe joprofitabile, aktive në fushën e të drejtave të fëmijëve që nga 1999, e përkushtuar në ofrimin e shtëpisë dhe familjes për fëmijët nevojtarë dhe përgaditjen e tyre për një jetë të pavarur

Shikime 1090
Kategoria Menaxhment
Skadon Ka skaduar!
Orari Full Time
Lokacioni Ferizaj
KosovaJob is the largest local network certified by Bureao Veritas with ISO 9001:2015
for Quality Management
Follow Us
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC
Copyright © 2019 - KosovaJob LLC