Shpërndaje
	 	 

PSIKOLOG

Qendra e Kujdesit Ditor për fëmijët e margjinalizuar

KONTRATË PËR PERIUDHË TË CAKTUAR (Janar 2019 – Maj 2019)

1 pozitë: lokacioni Ferizaj

DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË KRYESORE

 • Vlerësimi i statusit zhvillimor, psikologjik, emotiv dhe të sjelljes së
 • fëmijëve dhe të rinjëve  bazuar në matjet pskologjike të standardizuara, teknikat projektuese dhe vendimet tjera profesionale;
 • Punë këshillëdhënëse me familjet dhe fëmijët në fushën e
 • mirëqenies sociale dhe kujdesit për fëmijë;
 • Ndihmë dhe  trajnim prindërve për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre në
 • mbrojtjen dhe kujdesin ndaj fëmijeve;
 • Hartimi i planeve individuale të zhvillimit dhe punë me fëmijët dhe familjet bazuar në ato plane;
 • Terapi Individuale, familjare dhe grupore
 • Te hartoj dhe mbaj punetori dhe trajnime për fëmijët dhe familjen;
 • Identifikimi i burimeve të mundshme të ndihmës nga komuniteti;
 • Plotësimi i bazës së të dhënave dhe përcjellja e saj;
 • Detyra tjera sipas kërkesave të udhëheqësit.

KRITERET

 • Diplomë Master në fushën e psikologjisë
 • Së paku 3 vjet përvojë pune në fushën relevante
 • Të ketë licencë për ushtrim të profesionit (e preferueshme)
 • Aftësi të mira të komunikimit ndërpersonal dhe kompetencë sociale
 • Aftësi për të punuar nën presion dhë kënaqësi për të punuar me fëmijë
 • Shkathtësi në kryerjen e detyrave në mënyrë profesionale dhe kualitative
 • Aftësi komunikimi në gjuhën angleze, në të shkruar
 • Fleksibilitet, gadishmëri për punë ekipore dhe përkushtim
 • Gadishmëri për të mësuar dhe për t’u zhvilluar në
 • aspekt profesional dhe personal
 • Posedim i lejes së ngasjes së automjeteve
 • Identifikim me idenë dhe qëllimet e SOS Fshatrave të Fëmijëve

Ne ofrojmë

 • Një punë interesante
 • Një ambient të këndshëm pune
 • Udhëzim dhe mundësi për zhvillim profesional dhe personal

Orari i punës

 • 40 orë në javë.

Dokumentacioni i nevojshëm: Aplikacioni (shkarkohet në webfaqen tone: http://www.soskosova.org/);

CV; Letër motivimi; Kopje të Diplomave, Çertifikatave, Referencave, Vërtetimin që nuk jeni nën hetime (vetëm për kandidatët që ftohen në intervistën finale.

Afati I fundit për dorëzim: 17.12.2018 në ora 24:00, përmes email HR.Recruitment@soskosova.org.

Dokumentacioni mund të dërgohet prej datës 04.12.2018

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të ftohen në intervistë.

Për informata shtesë, ju lutem kontaktoni: Email HR.Recruitment@soskosova.orgdhe Tel/ Fax: 038 516 977

SOS Fshatrat e Fëmijëve është një organizatë e zhvillimit social joqeveritare dhe joprofitabile, aktive në fushën e të drejtave të fëmijëve që nga 1999, e përkushtuar në ofrimin e shtëpisë dhe familjes për fëmijët nevojtarë dhe përgaditjen e tyre për një jetë të pavarur.

 

TAGS: SOS Fshatrat e FmijevePrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 342
Kategoria Të tjera
Skadon 99 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Ferizaj
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US