Finca Kosovo
Program i Praktikës (në gjithë Kosovën)
Shpërndaje
	 	 

FINCA është Institucion Financiar Amerikan, që operon në Euroazi, Lindje të Mesme, Afrikë dhe Amerikë Latine, duke shërbyer mbi 1.7 milion klientë

FINCA ofron mundësi zhvillimi përmes:

PROGRAMIT TË PRAKTIKËS

Në të gjitha DEGËT E FINCA Kosovë dhe DEPARTAMENTET ne kuadër të Zyrës Qendrore

FINCA Kosovë mirëpret studentët e kualifikuar të aplikojnë për Programin e Praktikës, ku ata mund të fitojnë përvojë të vlefshme praktike në njërën nga 26 Degët tona apo Departamentet e Zyrës Qendrore. Qëllimi i këtij programi është që studentëve t’u jepet mundësi për të konsoliduar njohuritë e tyre teorike me përvojën praktike.

Programi i praktikës, ofrohet për periudhën 4 mujore (03 Janar 2019 – 30 Prill 2019).

Gjatë kësaj periudhe programi i praktikës ofron mundësi:

 • Për zhvillimin e njohurive duke kombinuar aspektin teorik me praktikën;
 • Përgatitje për tregun e punës, duke punuar me mentorë professional;
 • Mundësi e mirë e kyçjes në sistem financiar të Kosovës;
 • Mundësi edhe të ofrimit të punës pas përfundimit të suksesshëm të praktikës;
 • Praktika ofrohet pa pagesë.

Kriteret për aplikim:

 • Studentët të cilët kanë diplomuar ose janë afër diplomimit;
 • Kandidatët me aftësi shumë të mira të komunikimit;
 • Gadishmëri për të punuar me orar të plotë të punës;
 • Njohja e gjuhës Angleze është përparësi.

Procesi i përzgjedhjes:

 • Të gjithë kandidatët që përmbushin kriteret e lartpërmendura do të ftohen për fazën e selektimit;
 • Praktikantët do të pajisen me çertifikatën përkatese te perfundimit me sukses të praktikës.

Aplikimi bëhet përmes aplikacionit online, të cilën mund ta gjeni në web faqen tonë: www.Kosovo.Finca.org si dhe përmes e-mail adresës: hr@fincakosovo.org.

Aplikacionet e dorëzuara në format tjera nuk do të konsiderohen. Tel: 038/ 609 721, 609 722

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen

FINCA Kosovë ofron mundësi punësimi të barabartë

Afati i aplikimit është deri me 19.12.2018

 

TAGS: Finca KosovoPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 1398
Kategoria Banka
Skadon 153 ditë
Orari Intern
Lokacioni
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US