ABSM
Profesor/e për gjuhën Gjermane (Gjakovë)
Shpërndaje
	 	 

K O N K U R S

PËR KËTË VEND TË LIRË TË PUNËS:

  1. Profesor/e për gjuhën gjermane

Përshkrimi i punëve dhe i detyrave të punës:

Për punën e vet në mënyrë të drejtpërdrejtë i përgjigjet drejtorit ekzekutiv

  • njofton koordinatorin për mësim, përkatësisht punonjësen e administratës lidhur me mbarëvajtjen e proçesit mësimor dhe problemet eventuale që paraqiten;
  • planifikon dhe përgatit mësimin në bazë ditore, mujore dhe periodike (për një nivel)
  • përgatit dhe kontrollon testet me shkrim  apo provimet me gojë, në grupin për të cilin angazhohet.
  • mban evidencë të saktë për orët, vijuesit dhe proçesin e mësimit, sipas rregullave të punës dhe ditarit të mësimit;
  • është e/i detyruar që në proçesin e punës të jetë vazhdimisht kreativ, të punojë për zhvillimin e aftësive të veta për mësimdhënie, të përdorë materiale dhe literature shtesë në orë, të angazhohet që krahas mësimit t’i kontribuojë edukimit të vijuesve të kurseve.

Kandidatët kerkohën të plotsoin këto kritere:

  • të kenë kryer fakultetin e gjuhës gjermane dhe të kenë aftësi pedagogjike për punë me kursantë.

Dokumentet e nevojshme per aplikim: 

  • CV
  • Diploma e fakultetit të gjuhës gjermane
  • Letër motivuese

Afati dhe mënyra e aplikimit:

Konkursi është i hapur prej datës: 31.10. deri  30.11.2018.

Aplikacionet mund të dorëzohen çdo ditë pune nga ora 09:00 – 16:00,  në zyrat e OJQ “ABSM”, Gjakovë, Rruga “NanaTerezë” pn, Gjakovë, që gjenden në rrugën dytësore në mes të Centermalit dhe TEB Bankës.

Dokumentet dërgohen edhe online perms e-mailit: vjosameqa@abs-k.org ; ose agimjaka@abs-k.org me subjekt: Profesor/e për gjuhë gjermane.

Aplikacionet e pakompletuara dhe ato që dorëzohen pas afatit të konkursit nuk do të merren në shqyrtim.

 

TAGS: ABSMPrishtineKosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 778
Kategoria Edukim
Skadon 144 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Gjakovë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US