Shpërndaje
	 	 

Infosoft Systems Prishtina, kërkon të rekrutojë:

Jurist  

Detyra dhe Përgjegjësi

 • Të zbatojë në mënyrë  të vazhdueshme kërkesat ligjore dhe rregullatore të klientëve për aplikimin/miratimin/monitorimin e gjithë procesit të  bashkëpunimit.
 • Të përcaktojë rrezikun ligjor në të gjitha kontratat ndaj klientëve dhe furnitorëve
 • Të kontrollojë limitet dhe  kriteret e përputhshmërisë në lidhje me raportimin e çështjeve ligjore.
 • Evidentimi i projektligjeve, ligjeve, udhëzimeve teknike, të cilat ndikojnë në aktivitetin e kompanive.
 • Përpilimi dhe ndjekja e kërkesave për interpretim të Ligjit per Prokurim Publik si dhe akteve në zbatim të tij.
 • Përgatitja e njoftimeve si dhe materialeve njohëse mbi ndryshimet e LPP
 • Harton kontratën bazuar në kushtet e ofertës ose dokumente të tjera të dërguara nga kërkuesi si dhe propozon ndryshime te duhura të një kontrate në mbrojtje të interesave të kompanisë .
 • Sipas nevojës harton shkresa drejtuar institucioneve të ndryshme për çështje që lidhen me aktivitetin e kompanisë.

Kërkesa për kandidatët

Arsimimi dhe eksperienca

 • Diplomë Fakulteti në degën Juridik
 • Eksperience pune në kompani relevante, minimum 2 vjet.
 • Njohje e mirë e legjislacionit të Kosovës
 • Të ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve bazë të kompjuterit.
 • Aftësi në përdorimin e mjeteve si MS Project, MS Visio, MS Excel
 • Aftësi shumë të mira komunikuese me shkrim dhe me gojë në gjuhën shqipe dhe angleze.
 • I orientuar drejt zbatimit të afateve, aftësi koordinuese dhe bashkëpunuese.

Per të aplikuar ju lutem dërgoni CV-të dhe dokumente të tjera që vërtetojnë kualifikimet tuaja në adresen e_mail: hr@infosoftsystems-ks.com.

Afati per aplikim është deri me 14 Shkurt 2019.

 

TAGS: InfoSoft Group, KosovaJobVende PuneNjoftime PuneOferta PunePortal PuneLyp PuneVende te lira PuneKerko Pune

Shikime 2170
Kategoria Juridik
Skadon 65 ditë
Orari Full Time
Lokacioni Prishtinë
info@kosovajob.com | 045 11 14 14
FOLLOW US