Kontakti
Copyright © 2022
KosovaJob LLC
PROFILI I KOMPANISË
EPPC Kosova
eppc.al
Email: kosovo@eppc.al
Numri i Telefonit: +383 (0) 38 719 999
Adresa: Rruga Tirana, Kompleksi “Ramiz Sadiku”, Blloku C4/1, Kati 1, Nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë.
Qyteti: Tiranë, Prishtinë
Email: kosovo@eppc.al
Numri i Telefonit: +383 (0) 38 719 999
Adresa: Rruga Tirana, Kompleksi “Ramiz Sadiku”, Blloku C4/1, Kati 1, Nr. 12, 10000 Prishtinë, Kosovë.
Qyteti: Tiranë, Prishtinë
Konkurset Aktive
Rreth Kompanisë
					 

EPPC u krijua për të mbështetur kompanitë që veprojnë në Shqipëri dhe Kosovë për zhvillimin e stafit dhe për ti lehtësuar shërbimet në burime njerëzore.

EPPC mbulon 4 zona kryesore / është aktive në këto fusha:

PUNËSIME

 • Kërkim & përzgjedhje sta për pozicione drejtuese dhe Jo-drejtuese.
 • Kërkim & përzgjedhje për bznese të reja.
 • Punësim në masë për më shumë se 50 pozicione punëtorë, operatorë telefonie, etj.

LEASING STAFI

 • Leasing Stafi ofron punonjës të përkohshëm dhe punonjës të përhershëm. Është një model biznesi shumë fleksibël dhe me kosto efektive.
 • Ky shërbim të lejon punësimin nëpërmjet EPPC të një stafi për periudha të përcaktuara.

KONSULENCË

 • Vlerësimi nëpërmjet DISC.
 • Vlerësimi 360°.
 • Blerësi misterioz; ristrukturim.
 • Sondazhe.
 • Studime.
 • Manuale BNJ.
 • Përshkrime pune; vlerësime.
 • Teste.
 • Kontrata pune.
 • Kod etike; etj

Historiku i kompanisë:

Pril 2009

Themelimi i ep & partner consultancy sh.p.k. 3 klientë kryesorë: NEPTUN, Belle Air dhe Raiffeisen BANK.

2010

 • Zgjerimi i shërbimeve me punësimin, kërkimin, dhe përzgjedhjen e stafit për klientët ekzistues.
 • Baza e klientëve u rrit në 14 klientë.

2011

 • Konsolidimi i produkteve të trajnimit dhe konsulencës. Fillimi i shërbimit Leasing të Stafit.
 • Rritje e bazës së klientëve dhe gamës së produkteve.

2012

100% klientë të përsëritur dhe zgjerim i konsulencës me studime tregu, blerës misterioz, sondazhe të vleresimeve të punonjësve etj.

2013

Rënie nga klientë kryesorë për shkak të riorganizimeve të brendshme të tyre. E kaluan me sukses situatën dhe kryen punësim të një numri të madh punonjësish për klientë në Durrës, si dhe rritën bazën e klientelës me 7 klientë të rinjë.

2014

Në 1 Janar EPPC u bë partneri zyrtar dhe ekskluziv i Gi Group për Shqipërinë dhe Kosovën. Gi Group është një nga kompanitë kryesore të zhvillimit të tregut të punës. Konsolidimi i EPPC si kompania më e organizuar brenda industrisë së saj në Shiqpëri.

2015

Zgjeruan operimin në Kosovë duke u bërë dhe atje partner ekskluziv të Gi Group. Rritja e biznesit në Shqipëri me + 18%. 100% konsumatorë të përsëritur.

2016    

Njerëz të rinj që prej Janarit dhe produkte të reja inovative që do të futen në tregun e Shqipërisë dhe Kosovës.

Rreth Kompanisë
					 

EPPC u krijua për të mbështetur kompanitë që veprojnë në Shqipëri dhe Kosovë për zhvillimin e stafit dhe për ti lehtësuar shërbimet në burime njerëzore.

EPPC mbulon 4 zona kryesore / është aktive në këto fusha:

PUNËSIME

 • Kërkim & përzgjedhje sta për pozicione drejtuese dhe Jo-drejtuese.
 • Kërkim & përzgjedhje për bznese të reja.
 • Punësim në masë për më shumë se 50 pozicione punëtorë, operatorë telefonie, etj.

LEASING STAFI

 • Leasing Stafi ofron punonjës të përkohshëm dhe punonjës të përhershëm. Është një model biznesi shumë fleksibël dhe me kosto efektive.
 • Ky shërbim të lejon punësimin nëpërmjet EPPC të një stafi për periudha të përcaktuara.

KONSULENCË

 • Vlerësimi nëpërmjet DISC.
 • Vlerësimi 360°.
 • Blerësi misterioz; ristrukturim.
 • Sondazhe.
 • Studime.
 • Manuale BNJ.
 • Përshkrime pune; vlerësime.
 • Teste.
 • Kontrata pune.
 • Kod etike; etj

Historiku i kompanisë:

Pril 2009

Themelimi i ep & partner consultancy sh.p.k. 3 klientë kryesorë: NEPTUN, Belle Air dhe Raiffeisen BANK.

2010

 • Zgjerimi i shërbimeve me punësimin, kërkimin, dhe përzgjedhjen e stafit për klientët ekzistues.
 • Baza e klientëve u rrit në 14 klientë.

2011

 • Konsolidimi i produkteve të trajnimit dhe konsulencës. Fillimi i shërbimit Leasing të Stafit.
 • Rritje e bazës së klientëve dhe gamës së produkteve.

2012

100% klientë të përsëritur dhe zgjerim i konsulencës me studime tregu, blerës misterioz, sondazhe të vleresimeve të punonjësve etj.

2013

Rënie nga klientë kryesorë për shkak të riorganizimeve të brendshme të tyre. E kaluan me sukses situatën dhe kryen punësim të një numri të madh punonjësish për klientë në Durrës, si dhe rritën bazën e klientelës me 7 klientë të rinjë.

2014

Në 1 Janar EPPC u bë partneri zyrtar dhe ekskluziv i Gi Group për Shqipërinë dhe Kosovën. Gi Group është një nga kompanitë kryesore të zhvillimit të tregut të punës. Konsolidimi i EPPC si kompania më e organizuar brenda industrisë së saj në Shiqpëri.

2015

Zgjeruan operimin në Kosovë duke u bërë dhe atje partner ekskluziv të Gi Group. Rritja e biznesit në Shqipëri me + 18%. 100% konsumatorë të përsëritur.

2016    

Njerëz të rinj që prej Janarit dhe produkte të reja inovative që do të futen në tregun e Shqipërisë dhe Kosovës.

KosovaJob is the largest employment network in Kosovo certified by Bureau Veritas with ISO 9001:2015 Quality Management