Konkursi juaj është ngarkuar me sukses!
Did you know that we do preselection?
In our experience with companies, every time you get more than 10 CV applications.
We save you time and money by filtering all CVs for you and sending you only the top 10 matches.
Why go the hasstle and waste days and days opening each one of them?
We receive all applications for you!
We filter the best ones based on you job description
We check for references and background.
We send you the final results!
Dëshironi këtë shërbim? €120.00
Jo
Po
Si funksionon publikimi i shpalljeve?
Keni nevojë për punëtorë?
Publikoni shpalljen
në KosovaJob
Mijëra vizitorë
do ta shohin
Ju e bëni punësimin!
Kompania:
Qyteti:
Email:
Telefoni:
Pozita:
Emri:
Skadon:
Pako:
Përshkrimi i Punës:
Të gjitha fushat duhet të plotësohen. Përshkrimi i Punës duhet të jetë në formatin Word, PDF ose FOTO.
Llojet e Reklamimit
PopUp
Banner
Premium
Standard
ÇMIMI
€ 25.00
INFO:
asd asld nsalkd nasldn aslklasnd lskadna slkdnlak sndlasnd lasknd lasknd lkasndaslknd lasnd aslknd asllnd slkand lasnd lskand lk
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob