Komuna e Prizrenit
Vende të lira (15)
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

DREJTORIA KOMUNALE E ARSIMIT DHE E SHKENCËS NË PRIZREN

Nr. 1968/2017 Datë: 07.10.2017

Në bazë të Ligjit për Arsimin Parauniversitar në Republikën e Kosovës nr. 04/L-032, nenit 8 të Ligjit mbi Punën në Republikën e Kosovës nr. 03/L-212, Udhëzimit Administrativ nr. 17/2009 të datës 28.08.2009, Udhëzimit Administrativ nr. 06/2015-normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015-normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, Drejtoria Komunale e Arsimit dhe e Shkencës në Prizren, shpall:

K O N K U R S

Për këto vende të lira pune 

ShFMU “Fatmir Berisha’’ – Prizren

Një mësimdhënës të mësimit klasor me kohë të caktuar deri sa mësimdhënësja të kthehen nga pushimi i lehonisë.

ShFMU “Bajram Curri’’ – Romajë

 

Punëtor ndihmës.

ShFMU “Hasim Maliqaj’’ – Poslisht

 

Një mësimdhënës të lëndës gjuhë angleze me kohë të caktuar deri sa mësimdhënësja të kthehet nga pushimi

Gjimnazi  “Remzi Ademaj’’ – Prizren

 

Një mësimdhënës të gjuhës gjermane në paralelet e ndara fizike në Velezhë dhe Zhur për 12 orë mësimore.

ShFMU “Krushë e Vogël’’ – Krushë të Vogël

 

Një mësimdhënës të mësimit

ShFMU “Pjetër Mazreku’’ – Mazrek

– Një mësimdhënës të mësimit klasor me kohë të caktuar deri sa mësimdhënësja të kthehen nga pushimi i lehonisë deri me 30.04.2018

– Një mësimdhënës të mësimit klasor me kohë të caktuar deri sa mësimdhënësja të kthehen nga pushimi i lehonisë deri me 22.12.2017

ShFMU “Dëshmorët e Zhurit’’ – Zhur

 

Një mësimdhënës të lëndës gjeografi për 10 orë mësimore

ShFMU “Motrat Qiriazi’’ – Prizren

 

Një mësimdhënës të historisë dhe edukatës qytetare mësim në gjuhën boshnjake

ShFMU “Luigj Gurakuqi’’ – Nashec

 

Një edukatore

ShFMU “Mid’hat Frashëri’’ – Krajk

 

Një mësimdhënës të mësimit

ShMlM “Luciano Motroni’’ – Prizren

 

Një mësimdhënës për praktik profesionale për 10 orë mësimore deri më 05.2017.

 

Një mësimdhënës të matematikës për 10 orë mësimore mësim në gjuhën Turke

ShMlE “Ymer Prizreni’’ – Prizren

 

Një mësimdhënës për gjuhë dhe letërsi shqipe deri sa mësimdhënësja të kthehet nga pushimi i lehonisë.

ShMlM “Lorenc Antoni’’ – Prizren

Një mësimdhënës për solfegjo deri sa mësimdhënësja të kthehet nga pushimi i lehonisë.Si të Aplikoni

Kushtet:
 • Për të gjitha vendet e punës kërkohet kualifikimi përkatës profesional, sipas Udhëzimit Administrativ nr. 06/2015-normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015-normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, në të kundërtën dokumentet pa kualifikim përkatës nuk pranohen nga kandidatët.
 • Kopjen e vërtetuar të diplomës
 • Nostifikimin nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës.
 • Dëshminë mbi përvojën e punës.
 • Referencë për rezultatet në punë.
 • Trajnimet profesionale
 • Certifikatën e lindjes
 • Kopjen e letërnjoftimit.
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore, kandidati e sjell pasi të pranohet në mardhënie pune.
 • Vërtetimin nga Policia e Kosovës se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët.
 • Për vendet e punës punëtor ndihmës kërkohet kualifikimi me shkollë të mesme, në mungesë të shkollës së mesme edhe me shkollë
 • Aplikacionet merren në DKA dhe dorëzohen të plotësuara së bashku me dokumentacionin e kërkuar në
 • Dokumentet e pakompletuar nuk pranohen
  -Konkursi mbetet i hapur deri më datë 23.10.2017. -Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk iu kthehet kandidatëve.
Shikime 286
Kategoria Edukim
Skadon 4 ditë
Orari Full-Time
Lokacioni Prizren
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob