Komuna e Prizrenit
Shpërndaje

Përshkrimi i Punës

Si të Aplikoni

Kushtet:
 • Për të gjitha vendet e punës kërkohet kualifikimi përkatës profesional, sipas Udhëzimit Administrativ nr. 06/2015-normativi mbi kuadrin profesional të arsimit të përgjithshëm, Udhëzimit Administrativ nr. 05/2015-normativi për mësimdhënësit e arsimit profesional, në të kundërtën dokumentet pa kualifikim përkatës nuk pranohen nga kandidatët.
 • Kopjen e vërtetuar të diplomës
 • Nostifikimin nëse kandidati e ka të kryer shkollimin jashtë Kosovës.
 • Dëshminë mbi përvojën e punës.
 • Referencë për rezultatet në punë.
 • Trajnimet profesionale
 • Certifikatën e lindjes
 • Kopjen e letërnjoftimit.
 • Certifikatën shëndetësore të lëshuar nga një institucion publik shëndetësor me të cilën dëshmohet gjendja e tij/saj shëndetësore, kandidati e sjell pasi të pranohet në mardhënie pune.
 • Vërtetimin nga Policia e Kosovës se kandidati nuk ka qenë i dënuar për krim, dhunë ose vepra të padenja që përfshijnë fëmijët.
 • Për vendet e punës punëtor ndihmës kërkohet kualifikimi me shkollë të mesme, në mungesë të shkollës së mesme edhe me shkollë
 • Aplikacionet merren në DKA dhe dorëzohen të plotësuara së bashku me dokumentacionin e kërkuar në
 • Dokumentet e pakompletuar nuk pranohen
  -Konkursi mbetet i hapur deri më datë 23.10.2017. -Dokumentacioni i kompletuar për konkurrim nuk iu kthehet kandidatëve.
Shikime 419
Kategoria Edukim
Skadon Pa përcaktuar!
Orari Full-Time
Lokacioni Prizren
Bashkohuni me ne në:
Partnerët
Regjistrohu këtu të pranosh
lajmet më të reja rreth KosovaJob