Latest Jobs RSS Feed Latest Jobs

 1. Type
  Full-Time
  Job
  Udhëheqës i Divizionit Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Ligj dhe Shërbime Ligjore. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  30 Jan 2015
 2. Type
  Full-Time
  Job
  50 mitarbeiter werden gesucht Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Telekomunikim. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  30 Jan 2015
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Mësimdhënës për edukatë fizike Job Cities: Prizren, Kosova. Job Categories: Edukim. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  30 Jan 2015
 4. Type
  Temporary
  Job
  Mësimdhënës për matematikë Job Cities: Prizren, Kosova. Job Categories: Edukim. Job Types: Temporary.
  Date Posted
  30 Jan 2015
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Mesimdhenes (“Mic Sokoli” — Lubiaeve) Job Cities: Prizren, Kosova. Job Categories: Edukim. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  29 Jan 2015
 6. Type
  Full-Time
  Job
  10 Shitës ambulantivë Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Shitje. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  29 Jan 2015
 7. Type
  Full-Time
  Job
  2 Brand Manager-e Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Marketing dhe PR and Menaxhment. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  29 Jan 2015
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Menaxher/e i/e Shitjes- një (1) pozitë Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Menaxhment and Shitje. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  29 Jan 2015
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Punëtorë/e në Prodhim\ – (3 Pozita) Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Prodhimtari. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  29 Jan 2015
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Planifikues Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Menaxhment and Union. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Perfaqesues mjekesor Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Bioteknologji dhe Farmaci, Shitje, and Union. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Shërbime për Google Partner Company / 6 call agjent (German) Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Telekomunikim. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 13. Type
  Temporary
  Job
  Zyrtar/e për punë administrative Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Shërbime Administrative. Job Types: Temporary.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Local Technical Advisor Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Informatikë - Hardware, Informatikë - Software, and Këshillim. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 15. Type
  Temporary
  Job
  Senior consultant in institutional assessment and strategy development Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Këshillim. Job Types: Temporary.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 16. Type
  Full-Time
  Job
  SHIPPING CLERK/EXPEDITER/DRIVER Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Të tjera. Job Types: Full-Time. Salary: 601 and above.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 17. Type
  Full-Time
  Job
  CHAUFFEUR/DRIVER Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Transport - Depo dhe Logjistikë. Job Types: Full-Time. Salary: 601 and above.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 18. Type
  Full-Time
  Job
  CIVIL ENGINEER Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Ndërtimtari. Job Types: Full-Time. Salary: 601 and above.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 19. Type
  Full-Time
  Job
  ADMINISTRATIVE CLERK Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Shërbime Administrative. Job Types: Full-Time. Salary: 601 and above.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 20. Type
  Full-Time
  Job
  Arsimtar i ciklit klasor Job Cities: Novobërdë, Kosova. Job Categories: Edukim. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 21. Type
  Full-Time
  Job
  “HORTIKULTURA” SH.A., Prishtinë – 4 drejtorë Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Të tjera. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 22. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i lartë për arsimin e mesëm të lartë Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Edukim. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 23. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i teknologjisë informatike (2) Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Art dhe Dizajn, Informatikë - Hardware, and Informatikë - Software. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 24. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i lartë i teknologjisë informatike Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Art dhe Dizajn, Informatikë - Hardware, and Informatikë - Software. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 25. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i gjendjes civile (8) Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Të tjera. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  28 Jan 2015
 26. Type
  Full-Time
  Job
  Drejtor në Bordin e Drejtorëve NP ”Stacioni i Autobusëve“ Job Cities: Mitrovicë, Kosova. Job Categories: Turizëm. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  27 Jan 2015
 27. Type
  Full-Time
  Job
  LOCAL CONSULTANT TO CONDUCT INCEPTION PHASE FOR THE AID FOR TRADE PROJECT 2 Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Ekonomi dhe Financa. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  27 Jan 2015
 28. Type
  Full-Time
  Job
  Avokat i Popullit Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Ligj dhe Shërbime Ligjore. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  26 Jan 2015
 29. Type
  Full-Time
  Job
  Agjent I shitjes – 5 vende te lira Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Shitje and Union. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  24 Jan 2015
 30. Type
  Freelance
  Job
  Shites Ambulantiv (DSD) – 6 vende te lira Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Shitje and Union. Job Types: Freelance.
  Date Posted
  24 Jan 2015
 31. Type
  Full-Time
  Job
  Për Drejtorë të Bordeve të Ndërmarrjeve Publike Qendrore (15) Job Cities: Fushë Kosovë, Kosova, Gjakovë, Kosova, Gjilan, Kosova, Mitrovicë, Kosova, Pejë, Kosova, Prishtinë, Kosova, and Prizren, Kosova. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  23 Jan 2015
 32. Type
  Full-Time
  Job
  Asistent/e ekzekutiv/e Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Shërbime Administrative. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  22 Jan 2015
 33. Type
  Full-Time
  Job
  Drejtor i Përgjithshëm në Agjencinë për Pronësi Industriale Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Job Types: Full-Time. Salary: 601 and above.
  Date Posted
  22 Jan 2015
 34. Type
  Full-Time
  Job
  Kryeshef, Drejtor i Përgjithshëm Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Job Types: Full-Time. Salary: 601 and above.
  Date Posted
  22 Jan 2015
 35. Type
  Full-Time
  Job
  Shtëpiak- fokist Job Cities: Vushtrri, Kosova. Job Categories: Të tjera. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  22 Jan 2015
 36. Type
  Full-Time
  Job
  Drejtor në Bordin e Drejtorëve NP ”Stacioni i Autobusëve“ në Mitrovicë (4) Job Cities: Mitrovicë, Kosova. Job Categories: Transport - Depo dhe Logjistikë. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  21 Jan 2015
 37. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i lartë për ndërtimtari Job Cities: Viti, Kosova. Job Categories: Ndërtimtari. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  21 Jan 2015
 38. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i lartë për arkitekturë Job Cities: Viti, Kosova. Job Categories: Arkitekturë. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  21 Jan 2015
 39. Type
  Full-Time
  Job
  Vende të lira pune Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Informatikë - Software and Telekomunikim. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  20 Jan 2015
 40. Type
  Full-Time
  Job
  Komercialist & Brand Coordinator Job Cities: Ferizaj, Kosova, Gjilan, Kosova, Mitrovicë, Kosova, Pejë, Kosova, Prishtinë, Kosova, Prizren, Kosova, and Vushtrri, Kosova. Job Categories: Marketing dhe PR. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  13 Jan 2015
 41. Type
  Full-Time
  Job
  Agjent për Projektin Outbound Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Telekomunikim. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  7 Jan 2015
 42. Type
  Full-Time
  Job
  Mësimdhënës për Gjuhë Angleze (2) Job Cities: Ferizaj, Kosova. Job Categories: Edukim. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  7 Jan 2015
 43. Type
  Full-Time
  Job
  Director (Department of Security and Public Safety) Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  7 Jan 2015
 44. Type
  Full-Time
  Job
  AREA Manager (Kosovë) Job Categories: Menaxhment. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  6 Jan 2015
 45. Type
  Full-Time
  Job
  Depoist/ Magaciner Job Cities: Rahovec, Kosova. Job Categories: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare and Të tjera. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  10 Dec 2014
 46. Type
  Full-Time
  Job
  Chief of Analysis and Reporting Cell Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  1 Dec 2014
 47. Type
  Part-Time
  Job
  Part-Time TOEFL iBT Instructor Job Categories: Edukim. Job Types: Part-Time.
  Date Posted
  18 Nov 2014
 48. Type
  Part-Time
  Job
  Part-Time GRE/GMAT Instructor Job Categories: Edukim. Job Types: Part-Time.
  Date Posted
  18 Nov 2014
 49. Type
  Full-Time
  Job
  Drejtor i Përgjithshëm në Institutin e Kosovës për Administrate Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Job Types: Full-Time. Salary: 601 and above.
  Date Posted
  10 Nov 2014
 50. Type
  Full-Time
  Job
  Operator/e Call Center Job Categories: Telekomunikim. Job Types: Full-Time. Salary: 201 - 400.
  Date Posted
  7 Oct 2014
 51. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i Lartë Financiar Job Categories: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  25 Sep 2014
 52. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i Lartë për Fondin e Partive Job Categories: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  25 Sep 2014
 53. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar/e për Planifikim Job Categories: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  22 Sep 2014
 54. Type
  Full-Time
  Job
  Procurement and Administration Specialist Job Categories: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Job Types: Full-Time.
  Date Posted
  19 Sep 2014
 55. Type
  Full-Time
  Job
  Broker Banka Financa Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Këshillim. Job Types: Full-Time. Salary: 401 - 600.
  Date Posted
  27 Aug 2014
 56. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i Lartë për përkthim Shqip – Serbisht Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Job Types: Full-Time. Job Tags: Përkthim, Serbisht, Shqip, and Zyrtar.
  Date Posted
  14 Aug 2014
 57. Type
  Full-Time
  Job
  Personel për Logjistikë Job Cities: Prishtinë, Kosova. Job Categories: Banka. Job Types: Full-Time. Job Tags: Banka, Logjistike, and Qendrore.
  Date Posted
  24 Jul 2014