Shpalljet Standarde

RSS Feed për vendet më të reja të punës Shpalljet bazike

 1. Type
  Full-Time
  Job
  Shitëse me përvojë pune Kategoritë e Punës: Shitje. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: optika, shendet, Shitje, dhe syza.
  Date Posted
  21 Tet 2014
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Udhëheqës/e i/e Sektorit për Komunikacion Job Cities: Gjakovë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  20 Tet 2014
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar/e për Kadastër Job Cities: Gjakovë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  20 Tet 2014
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Asistent/e Juridiko – Administrative Job Cities: Gjakovë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  20 Tet 2014
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Young Bankers` Programme Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Banka. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  20 Tet 2014
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Call Agent Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Telekomunikim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: prishtina, Prishtine, dhe Pristine. Paga: 401 - 600.
  Date Posted
  16 Tet 2014
 7. Type
  Other
  Job
  Request for Applications Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Other dhe Temporary.
  Date Posted
  15 Tet 2014
 8. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i Lartë Profesional – Makineri Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  15 Tet 2014
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Language and Cross-Cultural Coordinator Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Paga: 601 and above.
  Date Posted
  13 Tet 2014
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Call Agent Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Telekomunikim. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  10 Tet 2014
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i lartë për arsimin e mesëm të ulët Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  8 Tet 2014
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i lartë për arsimin e mesëm të lartë Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  8 Tet 2014
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i lartë për çështje juridike Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  8 Tet 2014
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i lartë i logjistikës dhe furnizim me mjete mësimore dhe të punës† Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  8 Tet 2014
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Inspektor i Inxhinierisë Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  8 Tet 2014
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Operator/e Call Center Kategoritë e Punës: Telekomunikim. Llojet e Punës: Full-Time. Paga: 201 - 400.
  Date Posted
  7 Tet 2014
 17. Type
  Full-Time
  Job
  FEASYF – Callcenter AGENT Kategoritë e Punës: Telekomunikim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Agent, CALLCENTER, FEASYF, marketing, Prishtine, Sales, dhe TELEFONIST. Paga: 201 - 400.
  Date Posted
  3 Tet 2014
 18. Type
  Full-Time
  Job
  Shitëse Job Cities: Lipjan, Kosova. Kategoritë e Punës: Shitje. Llojet e Punës: Full-Time. Paga: 201 - 400.
  Date Posted
  3 Tet 2014
 19. Type
  Full-Time
  Job
  Drejtor i Shitjës Job Cities: Prizren, Kosova. Kategoritë e Punës: Menaxhment dhe Shitje. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Menaxhment dhe Shitje.
  Date Posted
  30 Sht 2014
 20. Type
  Part-Time
  Job
  Shites (Prezantues) Kategoritë e Punës: Shitje. Llojet e Punës: Part-Time. Paga: 601 and above.
  Date Posted
  29 Sht 2014