Shpalljet Standarde

RSS Feed për vendet më të reja të punës Shpalljet bazike

 1. Type
  Full-Time
  Job
  Inxhinierë të Radioteknikës/Elektrikës/Makinerisë Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Elektronikë - Mekanikë. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  24 Tet 2014
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Request for Applications Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  24 Tet 2014
 3. Type
  Freelance
  Job
  PHP Web Developer Kategoritë e Punës: Informatikë - Software. Llojet e Punës: Freelance. Paga: 401 - 600.
  Date Posted
  24 Tet 2014
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Graphic Designer Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Art dhe Dizajn. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Air, Charter, Designer, Graphic, dhe Seawings. Paga: 401 - 600.
  Date Posted
  23 Tet 2014
 5. Type
  Full-Time
  Job
  National Programme Officer Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Paga: 601 and above.
  Date Posted
  23 Tet 2014
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Waitress / Waiters Kategoritë e Punës: Asteria. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  22 Tet 2014
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Spa and Massage Therapists Kategoritë e Punës: Asteria. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  22 Tet 2014
 8. Type
  Full-Time
  Job
  E-commerce / Marketing Communication Kategoritë e Punës: Asteria. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  22 Tet 2014
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Fitness Instructors Kategoritë e Punës: Asteria. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  22 Tet 2014
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Guest Service Officers Kategoritë e Punës: Asteria. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  22 Tet 2014
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Hostess Kategoritë e Punës: Asteria. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  22 Tet 2014
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Bartenders Kategoritë e Punës: Asteria. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  22 Tet 2014
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Receptionist / Front Office Staff Kategoritë e Punës: Asteria. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  22 Tet 2014
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Udhëheqës/e i/e Sektorit për Komunikacion Job Cities: Gjakovë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  20 Tet 2014
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar/e për Kadastër Job Cities: Gjakovë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  20 Tet 2014
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Asistent/e Juridiko – Administrative Job Cities: Gjakovë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  20 Tet 2014
 17. Type
  Full-Time
  Job
  Young Bankers` Programme Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Banka. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  20 Tet 2014
 18. Type
  Full-Time
  Job
  Call Agent Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Telekomunikim. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: prishtina, Prishtine, dhe Pristine. Paga: 401 - 600.
  Date Posted
  16 Tet 2014
 19. Type
  Other
  Job
  Request for Applications Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Other dhe Temporary.
  Date Posted
  15 Tet 2014
 20. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i Lartë Profesional – Makineri Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  15 Tet 2014