Shpalljet Standarde

RSS Feed për vendet më të reja të punës Shpalljet bazike

 1. Type
  Full-Time
  Job
  Chief Executive Officer Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  1 Tet 2014
 2. Type
  Full-Time
  Job
  1 Brand Menaxher, 2 Supervizor Shitjesh, 6 Komercialist Job Cities: Ferizaj, Kosova, Gjilan, Kosova, Mitrovicë, Kosova, Pejë, Kosova, Prishtinë, Kosova, Prizren, Kosova, dhe Vushtrri, Kosova. Kategoritë e Punës: Menaxhment dhe Shitje. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  1 Tet 2014
 3. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar për Kulturë Job Cities: Pejë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Paga: 401 - 600.
  Date Posted
  30 Sht 2014
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar për Prokurim (2) Job Cities: Pejë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Paga: 401 - 600.
  Date Posted
  30 Sht 2014
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Koordinator për projekte dhe strategji Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  30 Sht 2014
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Koordinator për treg dhe legjislacion Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  30 Sht 2014
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Drejtor i Shitjës Job Cities: Prizren, Kosova. Kategoritë e Punës: Menaxhment dhe Shitje. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Menaxhment dhe Shitje.
  Date Posted
  30 Sht 2014
 8. Type
  Internship
  Job
  Asistentë të Kontabilitetit (5 Praktikantë) Kategoritë e Punës: Kontabilitet dhe Auditim. Llojet e Punës: Internship.
  Date Posted
  30 Sht 2014
 9. Type
  Full-Time
  Job
  3 Komercialistë Kategoritë e Punës: Shitje. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  30 Sht 2014
 10. Type
  Part-Time
  Job
  Shites (Prezantues) Kategoritë e Punës: Shitje. Llojet e Punës: Part-Time. Paga: 601 and above.
  Date Posted
  29 Sht 2014
 11. Type
  Full-Time
  Job
  Vozites Kategoritë e Punës: Transport - Depo dhe Logjistikë. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Taksi Taxi Urban Prishtine. Paga: 201 - 400.
  Date Posted
  26 Sht 2014
 12. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar për Përkthime (Gjuha serbe-boshnjake në ate shqipe dhe anasjellats) Job Cities: Pejë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time. Paga: 401 - 600.
  Date Posted
  26 Sht 2014
 13. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i Lartë Financiar Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  25 Sht 2014
 14. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i Lartë për Fondin e Partive Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  25 Sht 2014
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i Lartë i Listës Votuese Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  25 Sht 2014
 16. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar I Lartë Ligjor ne ZRPPC (Zyrën për Regjistrim të Partive Politike dhe Certifikim) Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  25 Sht 2014
 17. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar I Lartë për Financa të Partive Politike në ZRPPC (Zyrën për Regjistrim të Partive Politike dhe Certifikim) Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  25 Sht 2014
 18. Type
  Full-Time
  Job
  5 shitësa ambulantivë Kategoritë e Punës: Shitje. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  25 Sht 2014
 19. Type
  Freelance
  Job
  Ftesë për propozime për grante 2014-2015 / Solicitation of Grants Applications 2014-2015 / Poziv za dostavljanje prijava za dodelu nepovratnih donacija (grantova) za 2014. i 2015. godinu Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Freelance.
  Date Posted
  23 Sht 2014
 20. Type
  Temporary
  Job
  Project Officer Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Temporary.
  Date Posted
  23 Sht 2014