Shpalljet Standarde

RSS Feed për vendet më të reja të punës Shpalljet bazike

 1. Type
  Full-Time
  Job
  Shofer (Vozites) Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Të tjera. Llojet e Punës: Full-Time. Paga: 201 - 400.
  Date Posted
  30 Tet 2014
 2. Type
  Full-Time
  Job
  Kamarier/Recepcionist Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Turizëm. Llojet e Punës: Full-Time. Etiketat e Punës: Hotelieri. Paga: 201 - 400.
  Date Posted
  30 Tet 2014
 3. Type
  Temporary
  Job
  Regional Community Recourse Center – RCRC Coordinator in North Mitrovica Job Cities: Mitrovicë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Temporary.
  Date Posted
  30 Tet 2014
 4. Type
  Full-Time
  Job
  Përkthyes Shqip – Serbisht dhe anasjelltas Kategoritë e Punës: Ligj dhe Shërbime Ligjore. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  30 Tet 2014
 5. Type
  Full-Time
  Job
  Përkthyes Shqip – Anglisht dhe anasjelltas Kategoritë e Punës: Ligj dhe Shërbime Ligjore. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  30 Tet 2014
 6. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i lartë për Jurisprudencë, Ndërmjetësim dhe Administratorët Falimentues Kategoritë e Punës: Ligj dhe Shërbime Ligjore. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  30 Tet 2014
 7. Type
  Full-Time
  Job
  Zyrtar i lartë për Noterinë dhe Përmbarimin Privat Kategoritë e Punës: Ligj dhe Shërbime Ligjore. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  30 Tet 2014
 8. Type
  Temporary
  Job
  Zyrtar për Financa dhe Administrate Kategoritë e Punës: Shëndetësi. Llojet e Punës: Temporary.
  Date Posted
  30 Tet 2014
 9. Type
  Full-Time
  Job
  Distribution and Logistics Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Transport - Depo dhe Logjistikë. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  29 Tet 2014
 10. Type
  Full-Time
  Job
  Senior Human Recourses Assistant Kategoritë e Punës: Menaxhment. Llojet e Punës: Full-Time. Paga: 601 and above.
  Date Posted
  29 Tet 2014
 11. Type
  Temporary
  Job
  Sekretar Ekzekutiv/Koordinator Job Cities: Prishtinë, Kosova. Llojet e Punës: Temporary.
  Date Posted
  29 Tet 2014
 12. Type
  Temporary
  Job
  Një (1) Zyrtarë i lartë për koordinim të politikave Job Cities: Prishtinë, Kosova. Kategoritë e Punës: Shërbime Shtetërore dhe Qeveritare. Llojet e Punës: Temporary.
  Date Posted
  29 Tet 2014
 13. Type
  Temporary
  Job
  Mjek në Burgun e Lipjanit Job Cities: Lipjan, Kosova. Kategoritë e Punës: Shëndetësi. Llojet e Punës: Temporary.
  Date Posted
  28 Tet 2014
 14. Type
  Temporary
  Job
  Vullnetarë Kategoritë e Punës: Shërbime Sociale dhe Jo-Qeveritare. Llojet e Punës: Temporary.
  Date Posted
  28 Tet 2014
 15. Type
  Full-Time
  Job
  Shpallje për Vend të Lirë Pune – Agjent për gjuhet Spanjolle, Frënge, Italiane dhe Portugeze Kategoritë e Punës: Telekomunikim. Llojet e Punës: Full-Time.
  Date Posted
  28 Tet 2014